Supercompensatie

Binnen de trainingsleer kennen we zes principes. Principes waar op gelet moet worden tijdens het trainingsproces. Eén van deze principes is de optimale wisselwerking tussen belasting en herstel, kortom supercompensatie. Maar hoe ziet die optimale wisselwerking eruit?

Na een training ervaart men vaak twee soorten reacties. De eerste reactie is de vermoeidheid die optreed na het beëindigen van je training. De tweede reactie is de tijdelijke toename in fysieke conditie en/of prestatievermogen, alleen zal je dit niet direct na je training merken. Ik zeg met name tijdelijke toename, omdat als het te lang duurt voordat er weer een trainingsprikkel volgt de 2e reactie alweer weg is. Een goed gepland trainingsschema heeft een optimaal effect als de juiste hersteltijd wordt aangehouden.

Supercompensatie

In de afbeelding zie je het gehele trainingsproces. Fase 1 is de training, hierbij raak je als persoon vermoeid, waardoor de lijn naar beneden gaat. Na de training volgt direct het herstelproces, fase 2, waarbij spierpijn soms een merkbaar gevolg kan zijn, ga je in deze fase weer trainen dan raak je overtraind en worden je spieren alleen maar meer vermoeid in plaats van sterker. In fase 3, supercompensatie, herstelt het lichaam zich meer dan voorheen het geval was. Dit is dan ook de winst van de betreffende training die je gedaan hebt. Na fase 3 gaat de lijn weer dalen tot het beginniveau. Mocht de lijn op het beginniveau uitkomen dan is het effect van de gedane training weg. Er is dan te lang gewacht voor een tweede trainingsprikkel volgde. Maar hoe lang duurt het herstelproces bij bepaalde trainingen?

Trainingsoort Duur herstelproces
Duurtraining 8 – 30 uur
Sprinttraining 36 – 60 uur
Maximale kracht 48 – 72 uur
Wedstrijden 48 – 72 uur

Hierboven zie je rusttijd die staat voor de bepaalde geleverde inspanning/training. Zorg voor voldoende rust, maar luister ook naar je lichaam. Mocht je vragen hebben over of jij wel voldoende rust neemt? Je kan altijd iemand van ons team vragen!