E-nummers

E-nummers en gezondheid

E-nummers zijn stoffen die worden toegevoegd aan voedingsmiddelen om de eigenschappen ervan te verbeteren. Ze kunnen bijvoorbeeld de kleur verbeteren (kleurstoffen), de smaak versterken (smaakstoffen) of de houdbaarheid van een product verlengen (conserveermiddelen).

De ‘E’ van de E-nummers komt van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid die alle stoffen zeer goed onderzoekt. Voordat een stof gebruikt mag worden als E-nummer, moet eerst goed onderzocht worden of de stof geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. De stof moet aan zeer strenge eisen voldoen. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, dan wordt bepaalt in welke producten deze stoffen gebruikt mogen worden en in welke hoeveelheid. De hoeveelheid die in producten mogen voorkomen wordt bepaald door de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI). Dit betekend hoeveel iemand van een bepaalde stof dagelijks mag innemen zonder dat dit schadelijke effecten heeft voor de gezondheid. De ADI wordt vaak bepaald op basis van dierproeven.

Er zijn zeer veel verschillende E-nummers die of uit de natuur gehaald kunnen worden of kunstmatig worden gemaakt in een fabriek. Sommige E-nummers uit de natuur worden bijvoorbeeld gewonnen uit delen van planten. Andere komen van dierlijke bronnen zoals bijvoorbeeld een kleurstof uit de veren van vogels, een emulgator uit het vet van varkens of een andere kleurstof uit schildluizen. Er zijn ook E-nummers die van nature voorkomen in planten en dieren, maar die ook kunstmatig gemaakt kunnen worden. Dit is vaak goedkoper dan de stoffen uit de natuur halen.

Daarnaast zijn er stoffen die niet voorkomen in de natuur, maar die wel gebruikt worden als E-nummers. Het gaat dan om kunstmatige stoffen die door bewerkingen in een fabriek gevormd worden. Een voorbeeld hiervan zijn de azo- kleurstoffen. Over deze kleurstoffen is heel wat discussie geweest. Zo zouden deze stoffen voor hyperactiviteit zorgen bij kinderen. De kleurstoffen worden namelijk vaak gebruikt in snoep, snacks, frisdrank en soms ook in alcoholische dranken. Het zijn goedgekeurde stoffen, maar het Europees Parlement heeft besloten dat er toch een waarschuwing op de etiketten van de producten waar deze stoffen inzitten, moet staan.

E-nummers worden vaak toegevoegd in producten die niet goed zijn voor de gezondheid. Het gaat om bewerkte producten. Van alle E-nummers is bepaald dat zij geen schadelijke effecten hebben op de gezondheid. Maar aangezien er onwijs veel E-nummers zijn, is er nog weinig bekend over de effecten van verschillende combinaties op de lange termijn. Voor de gezondheid is het beter om zo veel mogelijk bewerkte producten te vervangen door pure en natuurlijke producten. Als je kijkt naar hoe E-nummers gemaakt en gebruikt worden heeft dit meer te maken met chemie dan met voeding. Het algemene voedingsadvies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor E-nummers zegt dat het niet nodig is om deze stoffen te vermijden. Er is echter ook niks op tegen om dat wel te doen en gewoon te kiezen voor puur natuur.